Overzicht van onze mijlpalen en interessante evenementen

BAG

BGT

BOR

WKPB

WION

Basisregistratie

Adressen en

Gebouwen

Basisregistratie

Grootschalige

Topografie

Beheer

Openbare

Ruimte

Wet

Kenbaarheid

Publiekrechtelijke

Beperkingen

Wet

Informatie-uitwisseling

Ondergrondse

Netten